mukaddime söyleşileri kayıt 03 – bedavet, galebe, mülk

Kitap 1: İkinci bölüm: Bölüm 1 – 18

Bedevi ümran, vahşi milletler ve kabileler bu hususlara arız olan haller

Turan Dursun (Onur yayınları) sayfa 293 – 332

Süleyman Uludağ (Dergâh yayınları, 7. baskı) sayfa 323 – 351

Bu bölümde İbn-i Haldun’un en temel kavramlarından olan bedevilik ve onların sahip olduğu asabiyeti ayrıntılı olarak konuşuyoruz. İbn-i Haldun bu terimleri tanımlamaya girerken aynı zamanda bedevilerin nasıl yerli hadarilere karşı üstünlük kurabildiğini ve onların yönetimlerini ele geçirebildiklerinden de bahsediyor.

Bu kısmın en önemli içeriği İbn-i Haldun’un “insan adetlerinin ürünüdür” tespitidir. Haldun insanların üretim şekillerin onların sosyal ilişkilerini nasıl belirlediğini anlatmaya bu kısımda başlıyor. Bu açıdan bedavetin yüksek ahlakı ve şehirliliğin (hadaretin) bozukluğunun sebebinin de iş bölüşümü tarzı üretimi gerektiren şehir yaşantısının olduğunu burada anlatıyor.

Bu konudan yola çıkarak, birbuçuk saatin sonunda, bedavet ile günümüzdeki göçmenliğin ilişkisinden bahsediyoruz.

mukaddime kayıt 3 yine dropbox aracılığı ile sizlerle. afiyet olsun.

mukaddime söyleşileri – kayıt 02 – ibni haldun’un epistemolojisine giriş

sosyoloji ve/veya politik tarihin babası ibn-i haldun’un mukaddime’sini geçen yıl eylül ayından beri internetlerden terra incognita ile okuyoruz ve tartışıyoruz.

geçen hafta soundcloud vesilesiyle ilk kaydı gözden geçirerek internete yükleme imkanım oldu. elimizdeki kayıtları gözden geçirdikçe parça parça yüklemeyi planlıyorum. bu haftanın kaydı da bölüm 2, kısım 6 yani ibn-i haldun’un epistemolojisine giriş bölümü.

bu bölüm; turan dursun çevirisinde sayfa 234-288, süleyman uludağ çevirisinde ise sayfa 276-320de.

kurduğu yeni bilimin metodolojik temellerini tanımlayan ibn-i haldun, bilgi alma problemini peygamberlik örneği üzerinden değerlendiriyor, bilgi alma problemini vahiy, mucize, keramet ve sihir üzerinden tartışıyor.

ardından varlıkları antik yunan taksonomisine benzer bir şekilde tasnif ederek, insanı tanımlıyor. bu insan tanımını gerçeklik ile kurduğu bağlantı ile kurgulayan ibn-i haldun, doğru bilgiye ulaşmanın ancak vicdan ile mümkün olacağını anlatıyor. vicdan bizim güncel kullanımımızdan farklı, bütünsel bir gerçeklik algısını anlatıyor.

konuşmamızda bu kavramların temellerine, islam felsefesindeki yerine ve bilim felsefesi ile olası ilişkisine değiniyoruz.

mukaddime kayıt 2‘yi bu linkten dropbox aracılığıyla indirebilirsiniz.

maalesef arkaplan gürültüleri bu kayıtta da mevcut, ancak ilerideki kayıtlar daha sessiz ortamlarda gerçekleştirildi. o yüzden kusurumuza bakmayın.

ilk kaydı ise buradan dinleyebilirsiniz: